FORBA Oktatási és Felnőttképzési Központ - ICMM Kft. Felnőttképzés-Felnőttoktatás

OKJ-s,Akkreditált tanfolyamok,képzések-Debrecen. Vendéglátó-szállodaipari-Idegenforgalmi; Kereskedelmi; Ingatlanközvetítő-Társasházkezelő; Manikűrös; Közgazdasági; Egészségügyi-Szociális; Ügyviteli; Építőipari-Épületgépészeti, Masszőr, Fordrász; Kozmetikus; Pénzügyi  képzések, tanfolyamok.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ TANFOLYAM

        

Gratulálunk a 2014. decemberben sikeresen végzett hallgatóinknak. Az osztály átlaga: 4.2 lett. Sok sikert minden kedves hallgatónknak.

 

A tanfolyam jellege: szakképesítő OKJ 34 762 01

Képzés engedély száma: E-000645/2014/A014

A tanfolyam kezdés időpontja: a képzés elindult- még 5 fő csatlakozhat.

 

Szociális gondozó és ápoló tanfolyamra jelentkezők figyelem!!! Fontos információ: a Szociális gondozó és ápoló tanfolyam 37/2013. (V.28.) EMMI rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján a szakmai gyakorlat: "Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező, szakember irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás". Van cég debrecenben, akinél a gyakorlat 8 alkalom. Ne higgyen ennek a cégnek. A gyakorlat minimum időtartamát rendelet írja elő. Aki kevesebbet mond az hamisan félrevezeti a hallgatókat.

 

A képzés célja: A képzés célja olyan szociális gondozó és ápoló szakemberek képzése, akik – elméleti és gyakorlati felkészültségük kiaknázásával – ápolási gondozási feladatokat lát el. A szociális gondozó és ápoló részt vesz az idősellátás szükségleteinek és erőforrásainak felmérésében; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait. Információkat szerez és tájékoztatást nyújt a szociális és egészségügyi ellátásokról, a jogérvényesítés és jogorvoslat lehetőségeiről. Értelmezi a szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit, és a szolgáltatást igénybe vevőknek segítséget nyújt azok megszerzésében. Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el. Szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz. Részt vesz a döntés-előkészítő munkában. Közreműködik a szolgáltatások megszervezésében, irányításában. A szociális munkás irányításával részfeladatokat lát el a szociális problémamegoldásban. Önállóan szociális segítő tevékenységet folytat. Baleset, vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélyt nyújt. Szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. Részt vesz a szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében. Szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg. Részt vesz a fogyatékosokat ellátó és rehabilitációs intézmények adminisztrációjának kialakításában és működtetésében. Prevenciós, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat és ilyen programokat szervez. Munkajellegű foglalkozásokat szervez. Közösségi és kistérségi társadalmi integrációt segítő tevékenységet végez. Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek hiányát. Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez. Szükség esetén elkíséri a szolgáltatást igénybe vevőt a megfelelő intézménybe, szolgáltatóhoz. Közreműködik az előgondozási feladatok elvégzésében. A szociális ápoló és gondozó dolgozhat gyermek és felnőtt gondozási területen, ahol feladataik közé tartozik: a felnőttek illetve gyermekek nevelése, oktatása, gondozottak lelki és testi egészségének helyreállítása, megőrzése.  

Képzés időtartama: kb: 7 hónap

Képzéshez szükséges végzettség: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

Tantárgyak: (szakmai követelménymodulok, szociális gondozó és ápoló):
- 10569-12 Gondozási és ápolási feladatok
- 10570-12 A szükségletek felmérése
- 10571-12 Sajátos gondozási feladatok
- 10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció
- 11497-12 Foglalkoztatás I.
- 11499-12 Foglalkoztatás II.
- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG A TANFOLYAM IDEJE ALATT

 

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A szociális gondozó és ápoló dolgozhat:-kórházban,-szanatóriumban, -családsegítő intézetben,-fogyatékosok intézetében,-csecsemő és gyermekotthonban,-öregek otthonában,-magánházaknál, magánháztartásokban,-karitatív egyesületeknél,-szociális állomásoknál,-iskolákban

 

A tanfolyam díja: 165.000,- Ft + vizsgadíj (45.000.-FT)(Debrecenben a legolcsóbban)

A TANFOLYAM ELINDULT!!! CSATLAKOZNI MÉG 5 FŐ RÉSZÉRE LEHETSÉGES.

Következő tanfolyam kezdése: a képzés elindult- még 5 fő csatlakozhat.

Tanfolyami időpontok:

"A" hétköznapi csoport: kedd-péntek 16:30-19:30

"B" hétvégi csoport: szombat 14:00- 19:30

Az időpontok a hallgatók igénye szerint változtathatók.

Következő tanfolyam indulása:

"A" csoport:a képzés elindult- még 5 fő csatlakozhat.

"B" csoport: a képzés elindult- még 5 fő csatlakozhat.

 

Azok az érdeklődők, akik a kezdés előtt minimum 1 hónappal jelentkeznek Szociálisgondozó és ápoló tanfolyamunkra és kifizetik a teljes tanfolyami díjat, kapnak 9.000.-Ft kedvezményt a tanfolyam árából.

 

 

sikeres vizsgát tett hallgatók államilag elismert, országos érvényű SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak. Idegen nyelvű EUROPASS nemzetközi bizonyítvány is igényelhető, amit a vizsgáztató cég állít ki.

 

Érdeklődni lehet: +36-30/633-0073; 06/52-425-794

Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen, Szociálisgondozó és ápoló tanfolyam, képzés debrecen,

 

Asztali nézet